Choď na obsah Choď na menu
 


Športový kódex KBA

kba-logo.png


ŠPORTOVÝ KÓDEX KBA

Tento dokument je záväzný pre členov klubu, zákonných zástupcov neplnoletých športovcov ako aj pre všetkých športovcov, ktorý sa budú zúčastňovať na akýchkoľvek aktivitách organizovaných KBA.
Jeho obsahom sú morálne princípy, pravidlá a hodnoty, ktoré športovci spoločne uznávajú.
 
⦁ Rešpekt a úcta k trénerom, súperom, rozhodcom, obecenstvu a ženám.
⦁ Dodržiavať zásady fair play, napĺňať čestné úmysly, jednanie, správanie sa a prejavovať športového ducha.
⦁ Dbať na to, aby športovec svojím správaním kdekoľvek šíril dobré meno KBA a bol pozitívnym príkladom pre svoje okolie so zreteľom na dodržiavanie morálnych zásad a spolupatričnosti.
⦁ Počas tréningov dodržiavať disciplínu, tvrdo a svedomito pracovať na svojom progrese ako fyzickom, tak aj psychickom s cieľom ísť odhodlane a s pokorou za svojím cieľom.
⦁ Dodržiavať antidopingový kódex, vyhýbať sa požívaniu alkoholu, drog, prekurzorov a iných omamných látok.
⦁ Na tréning je nutné dostaviť sa v dohodnutý čas, s predstihom 10 minút, mať potrebné športové vybavenie a byť v 100% zdravotnom stave.
⦁ Trénerovi/zodpovednému vedúcemu treba okamžite hlásiť akúkoľvek telesnú indispozíciu, zranenie alebo akútnu nevoľnosť.
⦁ Je absolútne vylúčené používať akékoľvek útočné techniky v civilnom živote, všetkým hraničným situáciám sa treba včas vyhnúť odchodom z rizikového prostredia.
⦁ Pozitívny prístup k inštitucionálnemu vzdelávaniu sa, ochotne si pomáhať na tréningu aj mimo neho a efektívne spolupracovať.
⦁ Aktívne a nezištne sa zapájať v oblasti charitatívnej činnosti, podporovať charitatívne podujatia, dodržiavať a dbať na ochranu človeka a prírody.
⦁ Zachovávanie pravidiel mlčanlivosti, seriózne ukončenie spolupráce, prestup do iných klubov, pod iných trénerov.
 
Oboznámenie sa s týmto kódexom a jeho dodržiavanie je podmienkou účasti na akýchkoľvek aktivitách organizovaných KBA.

Jeho akceptovanie potvrdzuje každý športovec svojím podpisom.

Tento dokument nie je právne záväzný, jedná sa o tzv. „Džentlmenskú dohodu“.
 
 


Archív

Kalendár
<< máj / 2023 >>


Štatistiky

Online: 1
Celkom: 37984
Mesiac: 780
Deň: 26