Choď na obsah Choď na menu
 


Vitajte na stránkach občianskeho združenia KONSKY BOX ACADEMY.

Motivácie pre založenie tohto občianskeho združenia sú viaceré, preto sa rokmi určite bude rozvíjať a napredovať v rôznych oblastiach. Tomu sú prispôsobené aj základné ciele, ktoré sú najmä:

 

 • Podpora Vladimíra Konského v aktívnej športovej kariére
 • Podpora Vladimíra Konského v jeho vzdelávacích aktivitách
 • Vzdelávanie detí a dospelých v oblasti športu, zdravej životosprávy a zdravého životného štýlu
 • Osveta a prevencia proti užívaniu drog, omamných látok, prípadne podporných látok (dopingu) v športe
 • Združovať osoby, ktoré majú záujem o športové vyžitie sa za účelom zvýšenia si telesnej kondície
 • Združovať a podporovať aktívnych športovcov, ktorí sa zúčastňujú športových podujatí na Slovensku alebo v zahraničí
 • Organizovanie športových aktivít pre širokú verejnosť
 • Vykonávanie charitatívnej činnosti
 • Propagácia športu ako prevencie proti drogám ako aj iným závislostiam
 • Ochrana životného prostredia, zvierat a osveta v oblasti triedenia odpadu
 • Kúpa a predaj reklamných predmetov za účelom vytvorenia zisku pre podporu aktivít občianskeho združenia
 • Organizovanie denných športových táborov
 • Organizovanie pobytových športových táborov
 • Organizovanie športových seminárov, workshopov a kempov
 • Konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti technického vybavenia športovísk
 • Organizovanie športovej činnosti detí v rámci školských klubov detí na základných školách
 • Vydávanie a distribúcia študijných materiálov, brožúr a reklamných letákov
 • Výchova a vedenie členov a účastníkov podujatí k celoživotnému vzdelávaniu sa
 • Spolupráca a podpora iných občianskych združení a neziskových organizácií
 • Podpora nadaných a talentovaných športovcov zo sociálne slabého prostredia
 • Podpora hendikepovaných športovcov
 • Podpora športovcov seniorov
 • Získavanie finančných a materiálnych darov a príspevkov pre potreby občianskeho združenia
 
 


Archív

Kalendár
<< máj / 2023 >>


Štatistiky

Online: 1
Celkom: 37984
Mesiac: 780
Deň: 26